วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

สาขาวิชาในคณะสถาปัตย์

ใครอยากเรียนสถาปัตย์ลองอ่านดู

สถาปัตย์มีตั้งหลายสาขา เลือกสาขาไรดีอ่ะ คำถามยอดฮิตของนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าเรียนต่อ สาขาต่างๆของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมาก นักเรียนที่กำลังจะเตรียมสอบเข้าคณะสถาปัตย์ จะไม่ค่อยทราบว่าสาขาวิชาต่างๆของ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จบไปทำอะไร แล้วเรียนอย่างไร เหมือนกันหรือไม่ เวลาในการศึกษาเท่ากันหรือไม่


ภาควิชาสถาปัตยกรรม (Architectural Design) ระยะเวลาการเรียนการสอน ใช้เวลา 5 ปี ยกเว้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้เวลาศึกษา รวม 6 ปี ได้วุฒิปริญญาโท (4 ปี ได้ ว.ท.บ.) โอกาสในการประกอบอาชีพ มีสิทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก อาชีพ สถาปนิกออกแบบอาคาร บ้าน


ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture) ระยะเวลาการเรียนการสอน ใช้เวลา 5 ปี ยกเว้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้เวลาศึกษา รวม 6 ปี ได้วุฒิปริญญาโท (4 ปี ได้ ว.ท.บ.) โอกาสในการประกอบวิชาชีพ มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็น สถาปนิกออกแบบตกแต่งภายใน หรือมัณฑนากร อาชีพ สถาปนิกออกแบบตกแต่งภายใน / นักออกแบบนิทรรศการการค้า หรือพิพิธภัณฑ์ภาควิชาภูมิสถาปัตย์ (Landscape Architect) ระยะเวลาการเรียนการสอน ใช้เวลา 5 ปี โอกาสในการประกอบวิชาชีพ อาชีพ นักออกแบบภูมิทัศน์ขนาดใหญ่ - ขนาดเล็ก เช่นสวนสาธารณะ สวนสัตว์ อควาเรียม หรือ Out Door Space ของ อาคารต่างๆ จนถึงสวนตามบ้านขนาดเล็ก / ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต้นไม้ประดับตกแต่ง


ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม หรือ ศิลปอุตสาหกรรม (Industrial Design) สำหรับภาควิชานี้อาจเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ว่า Industrial Design หรือ ID ที่คนส่วนใหญ่ที่สนใจด้านออกแบบคุ้นเคยกันดี ภาควิชาดังกล่าวนี้ จะแตกต่างกันไปตามแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างที่จุฬาจะมีสาขาวิชาย่อยให้เลือกดังนี้คือ Product Design อาชีพ นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ Mass Production ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบ รถยนต์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนสิ่งขอใกล้ตัวทุกชนิด จะต้องผ่านการออกแบบโดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น Textile Design อาชีพ นักออกแบบลายผ้า ตลอดจนแฟชั่น หรืออาจทำอาชีพสไตล์ลิสต์ (Stylist) ให้กับดารานักร้องเป็นต้น
Interior Design อาชีพ มัณฑนากรออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เป็นต้น Graphic Design อาชีพ นักออกแบบกราฟฟิก นักออกแบบโฆษณาหรืออาร์ตไดเรกเตอร์ (Art Director) Ceramics Design อาชีพนักออกแบบเซรามิกส์ เช่นการออกแบบสุขภัณฑ์ เป็นต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ลาดกระบัง) นักศึกษาปี 5 จะมีทางเลือกวิชาดังนี้ การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา การออกแบบงานโลหะ การออกแบบสิ่งทอ - พิมพ์ผ้า การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่วนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) จะเน้นหนักทางด้าน Product-Industrial Design
ภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย ระยะเวลาการเรียนการสอน ใช้เวลา 5 ปี โอกาสในการประกอบอาชีพ มีสิทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก อาชีพ สถาปนิกออกแบบอาคาร บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของประเทศไทย เช่นศาสนสถาน หรือเรือนไทยภาคต่างๆ ซึ่งโอกาสในการประกอบวิชาชีพ ค่อนข้างจะดีเพราะผู้เชียวชาญทางด้านนี้มีน้อย นอกจากจะสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมไทยได้แล้ว ยังสามารถออกแบบเรือนไทยประยุกต์เช่นโรงแรง หรือรีสอร์ตสไตล์ไทยๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


ภาควิชาผังเมือง (Urban Architecture) ระยะเวลาการเรียนการสอน ใช้เวลา 5 ปี เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการวางผังเมืองให้ดีและมีประโยชน์

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม (Architecture) ถึง การออกแบบก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งก่อสร้างที่คนทั่วไปอยู่อาศัยได้ เช่นสถูป เจดีย์อนุสาวรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการกำหนดผังบริเวณต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นประโยชน์แก่การ ใช้สอยตามต้องการ งานสถาปัตยกรรมเป็นแหล่งรวมของงานศิลปะทางกายภาพเกือบทุกชนิด และมักมีรูปแบบแสดงเอกลักษณ์ของ สังคมนั้น ๆ ในช่วงเวลานั้น ๆ เราแบ่งลักษณ์งานของสถาปัตยกรรมออกได้เป็น ๓ แขนง ดังนี้คือ


๑) สถาปัตยกรรมออกแบบก่อสร้าง เช่น การออกแบบสร้างตึกอาคาร บ้านเรือน เป็นต้น
๒) ภูมิสถาปัตย์ เช่น การออกแบบวางผัง จัดบริเวณ วางผังปลูกต้นไม้ จัดสวน เป็นต้น
๓) สถาปัตยกรรมผังเมือง ได้แก่ การออกแบบบริเวณเมืองให้มีระเบียบ มีความสะอาด มีความรวดเร็วในการติดต่อ และถูกหลักสุขาภิบาล เราเรียกผู้สร้างงานสถาปัตยกรรมว่า สถาปนิกพระราชวังบางปะอิน "บางปะอินเป็นคำกายสิทธิ์สำหรับชาววังทุกคน เพราะบางปะอิน หมายถึงชนบทนอกกรุง หมายถึงท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ที่มีน้ำเจิ่งและดอกบัวบานสล้าง ที่บางปะอิน เป็นที่มีอากาศโปร่งสบาย ร่มรื่นไปด้วยพันธุ์พฤกษชาติ มีสระและคลองเต็มไปด้วยน้ำใสสะอาด และมีลมที่บริสุทธิ์พัดมาอยู่มิขาด การได้ตามเสด็จไปบางปะอิน มิได้ก่อให้เกิดความสนุกตื่นเต้นต่อเมื่อได้ไปถึงที่นั่นเท่านั้น แต่ความสนุกตื่นเต้นนั้น เริ่มจากขั้นเตรียมตัวจัดหาผ้านุ่งผ้าห่มที่เหมาะสำหรับใช้บ้านนอก และตระเตรียมเสื้อผ้าชุดดีๆ และเครื่องประดับไปด้วย เผื่อว่ามีงานออกหน้าออกตา” สถาปัตยกรรมไทย Thai Architectureสถาปัตยกรรมไทย หมายถึงศิลปะการก่อสร้างของไทย อันได้แก่ อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร วัง สถูป และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มี มูลเหตุที่มาของการก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในแต่ละท้องถิ่น จะมีลักษณะผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างตามสภาพทาง ภูมิศาสตร์ และคตินิยมของแต่ละท้องถิ่น


บ้านเรือนของสเปน มีลักษณะพิเศษที่จะเรียกได้ว่าเป็น ต้นแบบของบ้านเมดิเตอร์เรเนียน ก็ว่าได้ นอกจากกำแพงบ้านที่ทั่วไปมักจะทาสีขาวแล้ว ที่น่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งคือ การจัดคอร์ตภายในบ้านเป็นสวนน้ำพุและพันธุ์ไม้ที่ร่มรื่น แม้อากาศภายนอกบ้านจะร้อนแรงด้วยแสงอาทิตย์ แต่เมื่อย่างกรายเข้ามาภายใน จะพบกับลานภายในที่ล้อมรอบด้วยทางเดินคล้ายระเบียงภายในวัดของเรา เมื่อทอดสายตาออกไป ก็จะพบความชุ่มชื่นของน้ำพุและสวนเขียวขจีที่บรรจงจัดไว้อย่างงดงามปราสาทหินพิมาย เป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อันเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นประตูเข้าสู่ดินแดนอีสาน การสร้างปราสาทหินพิมายนอกจากจะสร้างเป็นพุทธสถานและเทวสถานตามแบบศาสนาฮินดูแล้ว ยังหมายถึงลัทธิการบูชาบุคคล อันเป็นคติความเชื่อของคนพื้นเมืองโบราณหลายเผ่า เช่น จาม ชวา บาหลี และขอม เป็นต้น เชื่อกันว่า ผู้สร้างปราสาท เมื่อสิ้นชีวิตแล้วจะเข้าไปสถิตย์รวม อยู่กับเทพเจ้าสถาปัตย์